Cladonia botrytes (K.G. Hagen) Willd.

dutohlávka hroznatá

Lišejník charakteristický svými kornatými, nevětvenými či apikálně mírně větvenými podétii, která na vrcholcích nesou obvykle složená apotécia pleťové barvy (za vlhka růžovohnědá, za sucha světle okrově až bledě hnědá). Dutohlávka hroznatá je druhem pomalu tlejícího dřeva jehličnanů, typicky na řezných ploch pařezů či ležících kmenů, ale roste také na starých doškových střechách, spadlých větvích či borce stromů. Spíše výjimečný je výskyt na odumírajících mechorostech a humózní půdě (Ahti & Stenroos 2013). Patří k typickým boreálně-montánním lišejníkům, hojným v severní Evropě. Ve střední Evropě se aktuálně řadí k vzácným druhům, vyskytujícím se převážně ve vysokých pohořích. Z našeho území byl v minulosti uváděn výskyt od pahorkatin do hor, konkrétně z Beskyd, Českomoravské vysočiny, Šumavy a od Mariánských Lázní. Poslední údaj pochází z r. 1995 ze Spáleného luhu u Nového Údolí na Šumavě (Liška et al. 1998). Od té doby nebyla dutohlávka hroznovitá v ČR nalezena, přestože její výskyt je stále pravděpodobný. Druh evidentně ustoupil a příčiny zůstávají nejasné. Mohou souviset např. se změnami v lesním hospodaření (Liška et al. 1998).

Literatura: Ahti T. & Stenroos S. (2013): Cladoniaceae. – In: Ahti T., Stenroos S. & Moberg R. [eds], Nordic Lichen Flora 5: 87–89. Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1998): A project on distribution changes of lichens in the Czech Republic. – Sauteria 9: 351–360.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 19, z toho ověřených 14. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024