Cladonia brevis (Sandst.) Sandst.

dutohlávka krátká

Málo známý taxon s dominujícími šupinami a dle původního popisu také s velmi krátkými podétii, nepřesahujícími 1 cm (Sandstede 1931). Byl popsaný z kyselých písčitých půd v severním Německu, kde ho nejčastěji doprovázela další dutohlávka s nápadně vyvinutou primární stélkou – C. cervicornis (Sandstede 1931). Lišejník se nejvíce podobá vesměs mírně vápnomilným zástupcům z okruhu C. cariosa, ale obsahuje psoromovou kyselinu a fylogeneticky se nejvíce blíží chemicky totožnému druhu C. macrophylla (Stenroos et al. 2019). Ahti & Stenroos (2013) uvádějí, že údaje ze severní Evropy pod jménem C. brevis většinou náležejí právě druhu C. macrophylla.

Z České republiky existují pouze dva historické nálezy z Beskyd, z lokalit Písková pod Ondřejníkem a Tížová u Frenštátu pod Radhoštěm (Suza 1924). Protože taxonomický status této dutohlávky není dořešen, budou naše doklady v budoucnu vyžadovat další studium.

Literatura: Sandstede H. (1931): Die Gattung Cladonia. – In: Rabenhorst L., Kryptogamenflora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Leipzig, Band IX, Abt. 4 (2): 1–531. Ahti T. & Stenroos S. (2013): Cladoniaceae. – In: Ahti T., Stenroos S. & Moberg R. [eds], Nordic Lichen Flora 5: 87–89. Suza J. (1924): Šestý příspěvek k lichenologii Moravy. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 6: 27–44. Stenroos S., Pino-Bodas R., Hyvönen J., Lumbsch H.T. & Ahti T. (2019): Phylogeny of the family Cladoniaceae (Lecanoromycetes, Ascomycota) based on sequences of multiple loci. – Cladistics 35: 351–384. Burgaz A. R., Ahti T. & Pino-Bodas R. (2020): Mediterranean Cladoniaceae. – Sociedad Española de Liquenología (SEL), Madrid.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024