Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke

dutohlávka pažitovitá

Hnědá apotécia tohoto lišejníku vyrůstají přímo z bochánků přízemních šupin, čímž se odlišuje od dalších zástupců rodů. Ve sterilním stavu je však determinace velmi obtížná. K potenciálním záměnám za jiné dutohlávky bez podetií může dojít také v případě, kdy jsou jejich šupiny napadeny zástupci tremelloidních basidiomycetů. Tyto parazitické houby občas způsobují tvorbu hálkovitých útvarů, připomínajících bledá apotécia.

Cladonia caespiticia roste na minerálních (např. písčitých) půdách. Typickými stanovišti jsou kyselé půdy ve světlých lesích a terásky či spáry přistíněných silikátových skal. Ojediněle přechází i na báze stromů či dřevo, především v okolí skalních substrátů. V Evropě se jedná o roztroušený až hojný lišejník, který preferuje spíše oceaničtější oblasti. Na našem území roste roztroušeně od nížin do hor. Bohaté populace se nacházejí např. v kaňonu Vltavy ve středním Povltaví.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 192, z toho ověřených 78. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024