Cladonia cryptochlorophaea Asahina

dutohlávka

Lišejník ze skupiny C. chlorophaea agg., který lze spolehlivě odlišit pomocí sekundárních metabolitů. Vzhledově se nejvíce podobá běžnému, ale ekologicky spíše odlišnému druhu C. merochlorophaea.

Roste nejčastěji na kyselé půdě, humusu, ale také na rašelině na otevřených stanovištích. V Evropě je široce rozšířeným, ale zřídka uváděným lišejníkem. V ČR se vyskytuje vzácně. Údaje pocházejí z teplejších oblastí, zpravidla z údolích větších řek (např. středního Povltaví a Podyjí), kde se objevuje v xerotermních trávnících, v okolí skalních výchozů a v řídkých lesích. Stejně jako v zahraničí (např. Rola et al. 2014) byl také u nás tento druh zaznamenán na kontaminované půdě na antropogenním stanovišti.

Literatura: Rola K., Osyczka P. & Nobis M. (2014): Cryptogamic communities dominated by the lichen Cladonia rei – a case study of Polish post-smelting dumps in a worldwide context. – Herzogia 27: 121–135. Kowalewska A., Kukwa M., Ostrowska I., Jabłońska A., Oset M. & Szok J. (2008): The lichens of the Cladonia pyxidata-chlorophaea group and allied species in Poland. – Herzogia 21: 61–78.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024