Cladonia humilis (With.) J.R. Laundon

dutohlávka nízká

Dutohlávka připomínající běžnou C. fimbriata, od níž se liší především kornatou bází, někdy až spodními 2/3 podetií. V terénu je obtížně rozpoznatelná od druhu C. conista, který se vyznačuje užšími a vyššími pohárky. Zásadní rozdíly se ale nacházejí v sekundárních metabolitech, kdy C. humilis produkuje atranorin, zatímco C. conista mastnou látku bourgeanic acid.

Cladonia humilis je typicky pionýrským druhem obnažených, zpravidla kyselých písčitých půd. Vzácněji bývá nacházena i na dalších substrátech, např. na mechatých skalách. Objevuje se nejčastěji na antropogenních stanovištích, jakými bývají pískovny, lomy, výsypky, odkaliště či okraje cest. Známé jsou i výskyty z přirozených stanovišť, např. ze skalnatých svahů. V Evropě i v ČR patří tato dutohlávka k relativně řídce uváděným, ale zřejmě i částečně přehlíženým lišejníkům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 29, z toho ověřených 17. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024