Cladonia grayi G. Merr. ex Sandst.

dutohlávka Grayova

Dutohlávka ze skupiny C. chlorophaea s variabilním povrchem (šupinky, granulky, sorédie) a tvarem podétií, která mají často trumpetový tvar, ale vzácněji i tvar klasického pohárku (Kowalewska et al. 2008), známý např. u druhu C. fimbriata. Pro spolehlivé určení doporučujeme ověření přítomnosti kyseliny grayanové (UV+ studeně fialová/ledově modrá reakce), a to pomocí TLC či mikrokrystalických testů. Grayanová kyselina se tvoří buď jako hlavní metabolit (Pd negativní reakce), nebo společně s komplexem fumarprotocetrarové kyseliny (Pd+ červená reakce).

Jedná se o acidofilní druh, který se vyskytuje na široké škále substrátů: na půdě, humusu, rašelině, borce stromů či tlejícím dřevě. Tento široce rozšířený lišejník, původně popsaný ze Severní Ameriky a běžně uváděný v mnohých oblastech Evropy, je z ČR kupodivu uváděn jen zřídka. Nálezy pocházejí z různých oblastí i substrátů.

Literatura: Kowalewska A., Kukwa M., Ostrowska I., Jabłońska A., Oset M. & Szok J. (2008): The lichens of the Cladonia pyxidata-chlorophaea group and allied species in Poland. – Herzogia 21: 61–78.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 36, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024