Cladonia novochlorophaea (Sipman) Brodo & Ahti

dutohlávka

Dutohlávka ze skupiny C. chlorophaea agg., jejíž determinace je možná až na základě analýzy sekundárních metabolitů, nejsnáze pomocí TLC. Diagnostický je obsah homosekikaikové a sekikaikové kyseliny (způsobující UV+ slabě bílou reakci), nestálá je pak přítomnost fumarprotocetrarové kyseliny. V terénu může zaujmout její relativně tmavé zabarvení díky melanizující dřeni a bradavčitá kůra podetií. Chemicky podobným, od nás zatím nepublikovaným druhem, je C. homosekikaica, která má ale sorediózní povrch podetií a morfologicky se více podobá druhu C. fimbriata (Kowalewska et al. 2008).

Roste na kyselé půdě, humusu a bázích dřevin na světlejších stanovištích, např. na vřesovištích a rašeliništích. V Evropě vykazuje nápadně oceánický charakter rozšíření. Na našem území se jedná o vzácný druh, vázaný jen na srážkově bohatá pohraniční pohoří. Doposud byl nalezen v Krkonoších, Krušných a Jizerských horách. Pravděpodobně ale bude růst i jindy a údaje o jeho rozšíření jsou částečně podhodnocené.

Literatura: Kowalewska A., Kukwa M., Ostrowska I., Jabłońska A., Oset M. & Szok J. (2008): The lichens of the Cladonia pyxidata-chlorophaea group and allied species in Poland. – Herzogia 21: 61–78.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024