Cladonia ochrochlora Flörke

dutohlávka okrozelená

Lišejník velmi podobný druhu C. coniocraea, od něhož se liší nápadně kornatou bází celkově robustnějšími podetií, častou přítomností pohárků a většími přízemními šupinami (Ahti & Stenroos 2013). Oba druhy jsou však variabilní a jednoznačná determinace bývá někdy obtížná. Na molekulární úrovni však nemá C. ochrochlora podporu (Pino-Bodas et al. 2011). Přesto Ahti & Stenroos (2013) tuto entitu stále vylišují a navrhují podrobnější studium.

Cladonia ochrochlora se nejčastěji vyskytuje na tlejícím dřevě a bázích stromů. Množství údajů pochází např. i z půdy či skal. Rozšíření tohoto druhu v Evropě není jasné právě z důvodu častých záměn či nerozlišování od C. coniocraea. Zdá se však, že se jedná o běžný a široce rozšířený druh. Z ČR pocházejí roztroušené údaje z většiny území.

Literatura: Ahti T. & Stenroos S. (2013): Cladoniaceae. – In: Ahti T., Stenroos S. & Moberg R. [eds], Nordic Lichen Flora 5: 87–89. Pino-Bodas R., Burgaz A. R., Martín M. P. & Lumbsch H. T. (2011): Phenotypical plasticity and homoplasy complicate species delimitation in the Cladonia gracilis group (Cladoniaceae, Ascomycota). – Organisms Diversity & Evolution 11: 343–355.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 217, z toho ověřených 132. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024