Cladonia strepsilis (Ach.) Grognot

dutohlávka modrozelená

Dutohlávka modrozelená je nápadná svými velkými přízemními šupinami, které bývají těsně nahloučené a v suchém stavu často s okrově či žlutavě hnědým nádechem. Jako jediný lišejník u nás reaguje měděnkově zeleně s chlorovým vápnem © díky přítomnosti strepsilinu. Podecia se tvoří jen vzácně a jsou krátká, kornatá, obvykle na vrcholu zakončená apotécii. Pyknidy jsou poměrně časté a tvoří se přímo na šupinách. Drobné exempláře bez podetií a pyknid mohou snadno uniknout pozornosti nebo být zaměněny za šupiny jiných dutohlávek.

Roste na kyselých a živinově chudých půdách s nízkou konkurencí cévnatých rostlin, včetně občasně disturbovaných míst od nížin do hor. Jak vyzdvihuje Suza (1946), jedná se především o typického průvodce vřesovišť, kde se vyskytuje často společně s druhy Dibaeis baeomyces, Pycnothelia papillaria a Stereocaulon condensatum. Objevuje se také na písčinách, skalních stepích a ve světlých borech. Patří k suboceánickým lišejníkům, což je patrné i z rozšíření v ČR, kde většina lokalit pochází ze západní části Čech. Zde se vyskytuje roztroušeně v oblastech s písčitými půdami a v říčních údolích. V minulosti zřejmě býval tento druh hojnější, ale ustoupil spolu s eutrofizací krajiny, likvidací vhodných stanovišť a změnou hospodaření.

Literatura: Suza J. (1946): K lichenologickému rázu středoevropských vřesovin, především xerothermních obvodů. – Věstník Královské české společnosti nauk 1944/18: 1–35.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 85, z toho ověřených 76. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024