Cladonia stygia (Fr.) Ruoss

dutohlávka temná

Velká „sobí“ dutohlávka podobná druhu C. rangiferina, od které se liší intenzivně černajícími bázemi podetií, hnědavými konci větévek a červeným pyknidiálním gelem. U mladých stélek však může být odlišování těchto dvou taxonů poměrně obtížné. Cladonia stygia roste na vřesovištích, rašeliništích, v řídkých borových lesích, na skalních mechatých výchozech a sutích na kyselém podloží. Typickými substráty jsou rašelinná půda, humus a mechové polštáře. V Evropě je C. stygia rozšířena převážně v boreálním pásmu. Na našem území se vyskytuje od kolinního do subalpinského stupně, avšak v nízkých polohách pouze ojediněle na trvale vlhkých a studených lokalitách. Hojnější je asi pouze na Šumavě a v Brdech. Její rozšíření u nás ale není dobře zmapované, protože tento druh často nebyl rozlišován od C. rangiferina, s kterou často sdílí stejné lokality.

Literatura: Malíček J., Bouda F., Kocourková J., Palice Z. & Peksa O. (2011): Zajímavé nálezy vzácných a přehlížených dutohlávek v České republice. – Bryonora 48: 34–50.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 206, z toho ověřených 141. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024