Cryptodiscus foveolaris (Rehm) Rehm

kryptovka

Dle literatury se jedná o houbu vyživující se saprotroficky na odumřelém dřevě (Baloch et al. 2009). Podle našich pozorování jde však pravděpodobně o takzvaný pololišejník (sensu Vondrák et al. 2022), který sice nevytváří viditelnou lichenizovanou stélku, avšak často je asociován s nápadnou řasovou vrstvou ukrytou v povrchové vrstvě zvětralého dřeva. Plodnice jsou zanořené v povrchové vrstvě dřeva, často protažené ve směru xylémových vláken. Disky jsou světle béžové až bledě oranžové. Od podobných druhů se liší dvoubuněčnými sporami. Vyskytuje se na dřevě jehličnanů i listnáčů, většinou na rozkládajícím se dřevě klád a na řezné ploše pařezů. V ČR je rozšířen v lesích od nižších poloh do hor.

Literatura: Baloch E., Gilenstam G. & Wedin M. (2009): Phylogeny and classification of Cryptodiscus, with a taxonomic synopsis of the Swedish species. – Fungal Diversity 38: 51–68. Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae CryptodiscusČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 18, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024