Cryptodiscus gloeocapsa (Nitschke ex Arnold) Baloch, Gilenstam & Wedin

kryptovka rosolovitá

Jedná se o efemérní, poměrně běžný, ale zčásti přehlížený druh, který byl podrobně morfologicky, anatomicky, ekologicky i chorologicky popsán pod rodovým jménem Gloeolecta (Vězda 1966). V terénu bývá nejsnáze objeven díky barevně odlišitelným, často i několikacen­timetrovým, vybledlým nekrotickým skvrnám. Pod lupou je po čase možné objevit i vnořené, bledé, kulovité, kráterovité plodnice. Za symbiotického partnera je považována řasa z příbuzenstva rodu Gloeocystis (Vězda 1966), neznámá z jiných lišejníků (nepočítáme-li jihoamerický taxon Cryptodiscus simillis). Není vyloučeno, že Cryptodiscus gloeocapsa není typickým lišejníkem, ale třeba parazitem. Jeho nejbližší známí příbuzní jsou dřevní saprofyté.

Obvykle se vyskytuje v pionýrských společenstvech na vlhčích mikrostanovištích, na nedávno obnažených kyselých anorganických i organických substrátech často i poloantropo­genního charakteru (pískovny, lomy, okraje cest), ale i na přirozeně disturbovaných biotopech (vývraty stromů, erodující břehy potoků po záplavách apod.). Obvykle roste ve slizových koloniích patrně nesymbiotických řas, zpočátku možná jako parazit na některých listnatých játrovkách či meších, zejména na písčité zemi, humusu, kyselých kamenech, ale vzácně i na vlhkém dřevu či kůře.

Literatura: Vězda A. (1966): Flechtensyste­matische Studien III. Die Gattungen Ramonia Stiz. und Gloeolecta Lett. – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 1: 154–175.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae Cryptodiscus

nejčastější synonyma:Bryophagus gloeocapsa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 35, z toho ověřených 25. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024