Elixia flexella (Ach.) Lumbsch

Nenápadný korovitý lišejník s tmavými, obvykle mírně protáhlými plodnicemi (hysterotécii) a se sotva znatelnou, v substrátu polozanořenou stélkou, tvořenou nepatrnými rozptýlenými hnědými granulkami (goniocystami), nejlépe pozorovatelnými po navlhčení substrátu. Vyskytuje se striktně lignikolně, většinou na stojícím dřevě pahýlů a pařezů jehličnatých dřevin (výjimečně i listnáčů) na světlých a vlhkých stanovištích v přirozených lesích a na rašeliništích. Z ČR byl tento druh poprvé publikován z Třeboňska a ze Šumavy (Palice et al. 2003). Později byl nalezen ještě například v Novohradských horách a Beskydech. Druh má u nás pravděpodobně těžiště rozšíření v horách, ale může se vzácně vyskytovat i v pahorkatinách, což dosvědčuje např. recentní údaj z NPR Týřov na Křivoklátsku.

Literatura: Palice Z., Czarnota P., Kukwa M., Kocourková J., Berger F., Guttová A., Halda J., Peksa O., Uhlík P. & Svoboda D. (2003): Lišejníky zaznamenané během 9. Jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Hajnici. – Bryonora 32: 7–17.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Elixiaceae ElixiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024