Farnoldia jurana (Schaer.) Hertel

Saxikolní vápnomilný druh šálečky s nezřetelnou světlou až zcela zanořenou stélkou a často poměrně velkými černými lesklými apotecii. Ty jsou na řezu výrazně tmavě pigmentované s nápadným karbonizovaným excipulem. Lišejník je velmi variabilní v rámci makroskopických i mikroskopických znaků. Např. mimořádně široké rozmezí vykazuje velikost askospor: 10–31 × 7–17 μm (Hertel 2009). Velká variabilita se také týká tvaru a velikosti apotécií, tloušťky stélky, pigmentů apod. Z těchto důvodů je v rámci F. jurana rozlišováno hned několik subspecií (např. Nimis et al. 2018), z nichž některé by si možná zasloužily i rank samotného druhu. Nicméně celá skupina čeká na moderní taxonomické zpracování s pomocí molekulárních me­tod.

Od ostatních zástupců rodu Farnoldia se zanořenou stélkou (které jsou známé nejblíže z Karpat a Alp) je lišejník nejlépe odlišitelný souvisle a výrazně tmavě pigmentovaným excipulem přecházejícím plynule v hypotecium (Hertel 2009). Od podobného druhu Clauzadea monticola se liší např. nezaškrcovanými konci parafýz a přítomností zelených a purpurových pigmentů (Fryday & Hertel 2014).

Roste především na vápenci a dolomitu, vzácněji i na jiných vápnitých horninách, od montánního stupně po alpínský. Je poměrně nevyhraněný k nárokům na světlo a vlhko. V Evropě ho najdeme od arktických oblastí po hory jižní Evropy. Hojný je např. nad hranicí lesa v Alpách. V ČR nenachází vzhledem ke vzácnému výskytu vápnitých hornin v horách mnoho vhodných stanovišť. Historické údaje pocházejí z Obřího dolu v Krkonoších, hory Smrčník u Lipové-lázně na pomezí Rychlebských hor a Jeseníků a z vrchu Kotouč u Štramberku. Současné publikované údaje chybějí. Jeho výskyt byl nicméně potvrzen v Krkonoších v rámci inventarizačních průzkumů (Palice 2000).

Literatura: Hertel H. (2009): A new key to cryptothalline species of the genus Lecidea (Lecanorales). – Bibliotheca Lichenologica 99: 185–204. Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634. Palice Z. (2000): Lichenologická zpráva k výzkumu Krkonoš za rok 2000. – Ms. [Depon. in: Správa KRNAP, Vrchlabí].

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae FarnoldiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024