Fellhanera gyrophorica Sérus., Coppins, Diederich & Scheid.

třpytka

Vzácný epifytický lišejník souvislejších komplexů listnatých lesů, který na svých nalezištích bývá nacházen obvykle v podobě relativně nápadných světlých pyknid, obsahujících kyselinu gyroforovou (C+ červená bodová reakce). Lišejník je doposud známý pouze ze střední a východní Evropy, kde obývá vlhčí údolní staré lesy (Sérusiaux et al. 2001). V sousedním Polsku, odkud je známo největší množství lokalit, je považován za indikátor pralesovitých nížinných listnatých porostů. Zde se může vyskytovat i na relativně mladých stromech (Kubiak 2011). Obvyklým substrátem je kyselá borka dubů, olší a habrů, ale nevyhýbá se ani jehličnanům (jedle, smrk). Často se vyskytuje v početných populacích, což se dosud nepotvrdilo na našem území, kde byl zaznamenán zatím pouze jednotlivě na čtyřech lokalitách v jižních a středních Čechách (Malíček & Palice 2013, Palice 2019, Vondrák, nepubl.). Je pravděpodobné, že jeho populace přinejmenším v jihočeském regionu bude rozsáhlejší.

Literatura: Sérusiaux E., Coppins B. J., Diederich P. & Scheidegger C. (2001): Fellhanera gyrophorica, a new European species with conspicuous pycnidia. – Lichenologist 33: 285–289. Kubiak D. (2011): Distribution and ecology of the lichen Fellhanera gyrophorica in the Pojezierze Olsztyńskie Lakeland and its status in Poland. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80: 293–300. Malíček J. & Palice Z. (2013): Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. – Herzogia 26: 253–292. Palice Z. (2019): Inventarizační průzkum PR Dívčí kámen (CHKO Blanský les) – lišejníky. – Ms. [Depon. in AOPK ČR, Praha.]

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae FellhaneraČervený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024