Fellhanera subtilis (Vězda) Diederich & Sérus.

třpytka drobná

Nenápadný, avšak charakteristický mikrolišejník, popsaný z české strany Krkonoš jako Catillaria subtilis (Vězda 1961). Druh má poměrně širokou substrátovou ekologii podobně jako jemu příbuzný druh Fellhanera bouteillei. Společně s ním a dalším blízkým taxonem F. viridisorediata často tvoří společenstva „folikolních lišejníků“ porůstající jehlice a tenké přízemní větvičky mladších jehličnanů, a to na přirozených i člověkem ovlivněných stanovištích. Oproti dvěma zmíněným druhům však mnohem častěji vystupuje i do vyšších, exponovanějších poloh, např. do horských smrčin, kde může tvořit dominantu např. na dřevnatých větvičkách a kmíncích borůvek.

Literatura: Vězda A. (1961): Lichenes novi vel rariores Sudetorum occidentalium. – Preslia 33: 365–368.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae FellhaneraČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 147, z toho ověřených 138. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024