Fellhanera viridisorediata Aptroot, M. Brand & Spier

třpytka

Nachází se obvykle jako šedozelený, sorediózní sterilní povlak na tenkých větévkách smrku (včetně jehlic) či borůvek, často ve společnosti příbuzných, dalších fakultativně folikolních druhů F. bouteillei a F. subtilis, s kterými tvoří společenstva či synuzie. Teprve v novém miléniu popsaný lišejník byl v ČR poprvé zaznamenaný relativně nedávno, v roce 2010 (Malíček et al. 2014). Od té doby byl nalezen na desítkách nových lokalit roztroušených zejména v západní části naší republiky s největší koncentrací na Šumavě. Jedná se zřejmě o rychle se šířící druh, který je ve sterilním stavu velice snadno přehlédnutelný a je pravděpodobné, že se bude vyskytovat i na východě České republiky.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Fellhanera


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 74, z toho ověřených 74. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024