Fellhaneropsis myrtillicola (Erichsen) Sérus. & Coppins

třpytka borůvková

Pionýrský druh rostoucí na vlhkých lesních mikrostanovištích, např. v roklích a obvykle ve společnosti různých zástupců rodu Fellhanera. Tento druh je velmi snadno přehlédnutelný, protože často tvoří pouze drobné tmavé pyknidy s modravým nádechem na lesklé stélce. Pokud by byl prováděn cílený průzkum pionýrských společenstev na tenkých větvičkách a jehlicích, bylo by nálezů mnohem více. Kromě obvyklého výskytu na tenkých smrkových větvičkách (včetně jehlic) byl u nás zaznamenán také na větvičkách listnáčů, kmíncích borůvek, exponovaných kořenech, zastíněné hladké kůře různých listnáčů či pomalu tlejícím dřevu. V ČR je druh doložen zejména z jihozápadní části ČR, Brd a oblasti severočeských pískovců.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Fellhaneropsis



Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 22, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024