Fuscidea austera (Nyl.) P. James

hnědenka

Saxikolní druh s šedou až šedohnědou korovitou stélkou a s relativně velkými (až 2 mm), hnědými až téměř černými apotecii se zřetelným světlejším zvlněným okrajem. Obsahové látky se u něj nacházejí pouze v apoteciích (kyselina divarikatová, UV+ bílá).

Roste většinou na příkrých kolmých až převislých skalních stěnách tvrdých silikátových skal a větších balvanů ve vyšších, srážkově bohatých polohách. V Evropě se vyskytuje v oceánicky laděných oblastech mírného pásu. V ČR byl v minulosti uváděn z Jezerní stěny na Šumavě a Vysokého kola v Krkonoších. Recentně je znám z Krkonoš, Šumavy, Hrubého Jeseníku, v nižších inverzních polohách rovněž z pískovců Českého Švýcarska a Hradčanských stěn na Českolipsku. Na poslední zmíněné lokalitě dominují poněkud atypické stélky se silně ojíněnými apotecii (Malíček et al. 2022).

Literatura: Malíček J., Bouda F., Konečná E., Steinová J. & Syrovátková L. (2022): Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dní na Kokořínsku. – Bryonora 69: 7–18.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Fuscideaceae FuscideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024