Fuscidea gothoburgensis (H. Magn.) V. Wirth & Vězda

hnědenka skvrnitá

Vzácný saxikolní druh, charakteristický roztroušenými až souvislými, světlými areolami na černé prvostélce a vzácnými drobnými apotecii. Soredie vznikají uprostřed areol. Stélka obsahuje kyselinu divarikatovou (UV+ bíle). Sterilní sorediozní populace s většími sorály a izolovanými areolami byly ještě poměrně nedávno některými autory rozlišovány jako samostatný taxon F. maculosa. Ve střední Evropě se vyskytují pouze bohatě sorediozní populace a plodná F. gothoburgensis je známa jen ze Skandinávie (Oberhollenzer & Wirth 1985).

Roste na strmých až převislých stěnách tvrdých silikátových skal na zastíněných stanovištích v horách. V Evropě je rozšířen v oceánicky laděných oblastech od Skandinávie po střední Evropu. Z našeho území je známa pouze ze Šumavy z karů Černého a Plešného jezera a z Povydří (Palice 1999).

Literatura: Oberhollenzer H. & Wirth V. (1985): Beiträge zur Revision der Flechtengattung Fuscidea. II: Fuscidea gothoburgensis (H. Magnusson) V. Wirth & Vězda s.l. – Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A, 376: 1–11. Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Fuscideaceae Fuscidea

nejčastější synonyma:Fuscidea maculosa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024