Fuscidea kochiana (Hepp) V. Wirth & Vězda

hnědenka Kochova

Převážně horský saxikolní druh hnědenky snadno poznatelný podle zanořených apotecií nepravidelného tvaru a bez zřetelného okraje. Stélka obsahuje kyselinu divarikatovou (UV+ bílá). Roste na kyselých až neutrálních tvrdých silikátových skalách, většinou na mírně zastíněných příkrých stěnách a v kamenných mořích ve vyšších polohách. V Evropě je široce rozšířen od jižnějších částí boreální zóny po středomořské hory v oblastech s oceánicky laděným klimatem. Na našem území se druh vyskytuje roztroušeně od podhůří do hor, velmi častý je např. v Krkonoších.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Fuscideaceae FuscideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 82, z toho ověřených 37. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024