Fuscidea recensa (Stirt.) Hertel, V. Wirth & Vězda

hnědenka

Většinou sterilní sorediozní druh hnědenky charakteristický souvislou, bradavčitě až rozpraskaně areolovitou, šedou až šedohnědou stélkou s roztroušenými, bílošedými, bledě okrovými, někdy až hnědavými sorály. Ty jsou zpočátku výrazně ohraničené, záhy však splývajícími. Dřeň obsahuje kyselinu divarikatovou (UV+ bíle). Apotecia se tvoří vzácně, jsou přisedlá s výrazně vyvinutým okrajem.

Ve střední Evropě je lišejník uváděn z kolmých až převislých stěn silikátových skal na chladných a vlhkých stanovištích v různých nadmořských výškách. Ojediněle byl zaznamenán také na borce. V rámci Evropy je rozšířen především v oceánicky laděných oblastech. Z ČR byl poprvé publikován teprve nedávno z hadců ve Slavkovském lese (Peksa 2011). Od té doby byl nalezen na řadě dalších lokalit v západní polovině republiky, často na mírně zastíněných povrchových vulkanitech.

Literatura: Peksa O. (2011): Lišejníky národní přírodní památky Křížky. – Sborník muzea Karlovarského kraje 19: 259–272.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Fuscideaceae FuscideaČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 21, z toho ověřených 20. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024