Fuscopannaria nebulosa (Hoffm.) E. Tripp & Lendemer

panarie mlhavá

Terikolní cyanolišejník s granulkovitou, místy jemně šupinkovitou, šedou stélkou připomínající nepříbuzný druh Gregorella humida, od kterého se liší ve sterilním stavu chybějící kompaktní kůrou na stélkových granulkách. Podobným lišejníkem je ve sterilním stavu také Leptogium byssinum. V historických dobách bylo z našeho území publikováno poměrně velké množství záznamů, obvykle pod jménem Pannaria nebulosa (viz katalog lišejníků Vězda & Liška 1999). Lišejník byl však někdy zaměňován za svého vzdáleného příbuzného, druh Protopannaria pezizoides (Vondrák et al. 2013). Donedávna byla Fuscopannaria nebulosa řazena do monotypického rodu Moelleropsis, ale fylogeneticky spadá do širokého rodu Fuscopannaria (Ekman & Jørgensen 2002, Ekman et al. 2014).

Tento pionýr porůstá recentně obnažené, dobře propustné písčité půdy bohaté na minerály a humus, na kyselém i bazickém podkladu. Často se vyskytuje ve společnosti mechorostů, které může přerůstat. Je znám hlavně z kulturní krajiny, ale také z otevřených přirozených lesů. Nejčastěji byl zaznamenáván na antropicky ovlivněných stanovištích, na okrajích cest, v zářezech železnic, lomech apod. Větší část dokladů z ČR pochází z prvních dekád 20. století. V této době se zřejmě jednalo o poměrně častý druh naší krajiny. Oproti minulosti lišejník výrazně ustoupil zřejmě kvůli nadměrné acidifikaci prostředí koncem minulého století. V současné době je druh nezvěstný. Po dlouhé době jediný a zároveň poslední doklad panarie mlhavé pochází z roku 1995 z Povydří na Šumavě. Její případný návrat je nyní na většině území zkomplikován nadměrnou eutrofizací.

Literatura: Ekman S. & Jørgensen P.M. (2002): Towards a molecular phylogeny for the lichen family Pannariaceae (Lecanorales, Ascomycota). – Canadian Journal of Botany 80: 625–634. Vondrák J., Palice Z., Mareš J. & Kocourková J. (2013): Two superficially similar lichen crusts, Gregorella humida and Moelleropsis nebulosa, and a description of the new lichenicolous fungus Llimoniella gregorellae. – Herzogia 26: 31–48. Ekman S., Wedin M., Lindblom L. & Jørgensen P. M. (2014): Extended phylogeny and a revised generic classification of the Pannariaceae (Peltigerales, Ascomycota). – Lichenologist 46: 627–656.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Pannariaceae Fuscopannaria

nejčastější synonyma:Moelleropsis nebulosa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 29. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024