Nephroma resupinatum (L.) Ach.

ledviník obecný

Lišejník poznatelný podle jemně plstnaté stélky hlavně na okrajích a zejména bílých bradavkovitých výrůstků na spodní straně stélky. Jeho typickými stanovišti jsou mechaté listnaté stromy v pralesovitých porostech a mechaté balvany či skály. Ledviník obecný je široce rozšířený po severní polokouli. Ve střední Evropě je ale poměrně vzácný, vázaný na více zalesněné horské oblasti. Recentní lokality z našeho území pocházejí pouze z několika míst na Šumavě. V minulosti byl uváděn i z dalších našich pohoří, odkud většinou vymizel již v 19. století. Podobně jako jiní zástupci svazu Lobarion je velmi citlivý k mikroklimatickým změnám v lesních porostech a k znečištění ovzduší.

Literatura: Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1996): Importance of the Šumava Mts for the biodiversity of lichens in the Czech Republic. – Silva Gabreta 1: 71–81.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Nephromataceae NephromaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024