Nephroma parile (Ach.) Ach.

ledviník sorediózní

Tento ledviník je charakteristický okrajovými sorály, které ho odlišují od našich ostatních zástupců rodu, ale může připomínat druh Peltigera collina. Ta se liší mj. absencí spodní kůry a přítomností žilek na spodní straně stélky. Nephroma parile se vyskytuje na mechatých bázích listnatých stromů, typicky v pralesovitých porostech, a také na mechatých skalách a sutích na vlhkých lesnatých stanovištích. Tento široce rozšířený, cirkumpolární, především temperátní až (hemi)boreální druh je dnes ve střední Evropě kromě Alp vzácný a soustředěný už jen na některá pohoří. Na našem území se jedná o nejhojnějšího zástupce rodu, přesto je velmi vzácný. Aktuálně se vyskytuje už pouze na Šumavě a Králickém Sněžníku. Historické lokality ale pocházejí z celé řady míst ve středních a vyšších polohách. Jeho výrazný ústup způsobily zřejmě fragmentace lesů a postupný úbytek přirozených typů lesních společenstev, posléze i působení kyselých dešťů.

Revize herbářového materiálu a chemické analýzy vzorků z horských oblastí našeho území uložených pod jménem N. parile by mohly přinést i objev nedávno popsaného druhu N. orvoi. Tento boreální až arkto-alpinský taxon byl dříve považovaný pouze za vzácnější chemotyp druhu N. parile s. str., od kterého se liší také drobnými morfologickými rozdíly (Timdal et al. 2020).

Literatura: Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1996): Importance of the Šumava Mts for the biodiversity of lichens in the Czech Republic. – Silva Gabreta 1: 71–81. Timdal E., Westberg M., Haugan R., Hofton T.H., Holien H., Speed J.D.M., Tønsberg T. & Bendiksby M. (2020): Integrative taxonomy reveals a new species, Nephroma orvoi, in the N. parile species complex (lichenized Ascomycota). – Graphis Scripta 32: 70–85.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Nephromataceae NephromaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 40, z toho ověřených 38. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024