Nephroma bellum (Spreng.) Tuck.

ledviník pěkný

Nejvzácnější z našich tří zástupců ledviníků. Roste na mechaté borce listnáčů ve vlhkých pralesovitých porostech a na mechatých skalách. Na severní polokouli je to široce rozšířený, boreálně-montánní lišejník s kontinentální preferencí. Ve střední Evropě je ledviník pěkný vzácný a uváděný z některých vyšších pohoří (např. z Alp). V ČR se v minulosti vyskytoval v několika horských celcích (např. Krkonoše, Jeseníky, Beskydy, Českomoravská vysočina). V současnosti přežívají poslední zbytkové mikropopulace na Šumavě. Ustoupil především díky kontinuálnímu úbytku lesních porostů pralesovitého charakteru a část zbývajících populací zřejmě i přičiněním kyselých dešťů v druhé polovině minulého století. Obecně je tento druh velmi citlivý ke změnám v životním prostředí. Vyžaduje velmi zachovalá, mikro- a mezoklimaticky stabilní stanoviště primárního charakteru.

Z našeho území byl tento taxon dříve často uváděn pod jménem Nephroma laevigatum, což je vzhledově podobný suboceanický druh. Ten je široce rozšířený např. v západní a mediteránní Evropě a zasahuje i do Alp. Je dobře rozpoznatelný pigmentovanou dření. Jeho přinejmenším historický výskyt u nás však nelze vyloučit.

Z území ČR byl ze Šluknovska popsán na základě starého exsikátového sběru Naumanna málo známý taxon Nephroma laevigatoides Gyelnik, který s velkou pravděpodobností náleží do synonymiky ledviníku N. bellum. Formálně však tento akt nikdy nebyl proveden a tato problematika vyžaduje další studium.

Literatura: Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1996): Importance of the Šumava Mts for the biodiversity of lichens in the Czech Republic. – Silva Gabreta 1: 71–81.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Nephromataceae NephromaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024