Polychidium muscicola (Sw.) Gray

mnohoklanek mechový

Drobný keříčkovitý lišejník, jehož tenké větvené laloky vytvářejí víceméně kompaktní hnědé polštářky. Jeho stanovištěm jsou nejčastěji mechaté silikátové i vápnité skalky, ale může se vyskytovat i na mechorostech na půdě nebo na bázích stromů. Upřednostňuje světlé a přirozené biotopy od nížin do hor. Ze střední Evropy pochází nejvíce údajů z oblasti Alp. V České republice se jedná o vzácný druh, známý pouze z historických údajů. V minulosti byl uváděný hlavně z jižní Moravy (Černohorský et al. 1956).

Literatura: Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Massalongiaceae PolychidiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024