Gyalidea diaphana (Körb. ex Nyl.) Vězda

terčoplodeček

Drobný mikrolišejník vlhkých stanovišť, udávaný obvykle ze zaplavovaných kyselých kamenů v proudící vodě a na prameništích. Ekologicky a vzhledově se podobá svému příbuznému druhu G. fritzei (Vězda 1978). Nicméně bývá nacházen také mimo přímý dosah vody, např. na oblázcích v náplavech, a opakovaně i na částečně antropogenních stanovištích, jakými mohou být např. pískovny či zářezy cest. Zde může porůstat jako pionýr drobné kameny na vlhké písčité zemi ve společnosti zástupců rodu Trapelia a druhu Micarea lithinella. Z ČR je tento částečně přehlížený lišejník uváděný z Krkonoš, Orlických hor, Šumavy, Jeseníků a Králického Sněžníku.

Literatura: Vězda A. (1978): Neue oder wenig bekannte Flechten in der Tschechoslowakei II. – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 13: 397–420.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gomphillaceae GyalideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024