Gyalidea fritzei (Stein) Vězda

terčoplodeček Fritzeův

Drobný mikrolišejník, charakteristický pro zaplavované kyselé kameny v chladných horských tocích a na prameništích. V ČR je známý pouze z několika lokalit v Krkonoších a jedné v Jeseníkách (Vězda 1958, jako Gyalecta lecideopsis var. fritzei). Recentně byl druh potvrzený pouze v Krkonoších v horním úseku Úpy (Halda et al. 2016).

Literatura: Vězda A. (1958): Československé druhy rodu Gyalecta a Pachyphiale s klíčem a přehledem evropských druhů. – Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně 1958/1: 21–56. Halda J., Kučera J. & Koval Š. (2016): Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. – Vrchlabí: Správa KRNAP.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gomphillaceae GyalideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024