Lambiella furvella (Nyl. ex Mudd) M. Westb. & Resl

políčkovka tmavá

V mládí parazitický lišejník s tmavě hnědou areolovitou stélkou, obsahující gyroforovou a někdy také norstiktovou kyselinu. Areoly jsou na svrchní pokryté izidiemi až granulózními sorediemi. Apotecia se vyskytují jen vzácně a jsou černá. Podobným, avšak neparazitickým a jen vzácně saxikolním lišejníkem je Placynthiella icmalea, která si liší drobnějšími buňkami fotobionta.

Lambiella furvella roste jako nespecifický parazit lišejníků, především na rodech Rhizocarpon, Aspicilia, Lecidea a Lecanora, na silikátových skalách a kamenech ve vyšších polohách na otevřených stanovištích. Starší stélky se mohou vyskytovat i samostatně. V Evropě je široce rozšířen v chladnějších oblastech. Z našeho území byl v minulosti uváděn např. z Krušných hor a Českomoravské vrchoviny. V současné době pocházejí roztroušené nálezy převážně ze západní poloviny republiky.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Xylographaceae Lambiella

nejčastější synonyma:Rimularia furvella

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 41, z toho ověřených 37. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024