Xylographa pallens (Nyl.) Harm.

dřevopiska bledá

Donedávna od nás nerozlišovaný druh dřevopisky publikovaný historicky pouze z Moravy na úrovni variety široce pojímaného druhu X. parallela (Servít 1910). Dokladový materiál vztahující se k této publikaci nicméně patří špatně vyvinutému exempláři X. parallela s. str. a první ověřené doklady taxonu X. pallens pocházejí až z recentní doby z Krkonoš a ze Šumavy (Malíček et al. 2014). Později byl sbírán ještě v Brdech a Jeseníkách. Tento boreální taxon se vyskytuje na dřevě jehličnanů ve světlých, často pralesovitých porostech, ale také např. na okrajích sutí. Na severní polokouli patří k široce rozšířeným, ale řídce uváděným lišejníkům.

Xylographa pallens je zástupce morfologicky i ekologicky velmi podobný druhu X. parallela, ale liší se v charakteru tvorby plodnic, které mají ve stáří tendenci růst různými směry a mohou být i hvězdovitě uspořádané. U tohoto lišejníku se také lokálně tvoří povrchová stélka (Spribille et al. 2014). Tato dřevopiska je málo známá a je pravděpodobné, že část herbářových dokladů řazených pod X. parallela se bude ve skutečnosti vztahovat k tomuto taxonu.

Literatura: Servít M. (1910): První příspěvek k lichenologii. – Zprávy Kommisse pro Přírodovědecké Prozkoumání Moravy 6: 1−83. Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284. Spribille T., Resl P., Ahti T., Pérez-Ortega S., Tønsberg T., Mayrhofer H. & Lumbsch H.T. (2014): Molecular systematics of the wood-inhabiting, lichen-forming genus Xylographa (Baeomycetales, Ostropomycetidae) with eight new species. – Symbolae Botanicae Upsalienses 37: 1−87.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Xylographaceae Xylographa

nejčastější synonyma:Xylographa abietina var. pallens

Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 15, z toho ověřených 14. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024