Xylographa parallela Xylographa parallela (Ach.: Fr.) Fr.

dřevopiska rovnoběžná

Náš nejčastější zástupce rodu, který je obvykle rozpoznatelný skupinami podlouhlých apotécií rostoucích souběžně s dřevními vlákny. Lišejník se vyskytuje zejména v horských oblastech, kde roste přednostně na tvrdém, jehličnatém, pomalu se rozkládajícím dřevu. Na reliktních lesních stanovištích může sestupovat i do středních poloh. Známé jsou výskyty nad horní hranicí lesa, kde porůstá např. opracované dřevo doškových střech či plotů. Výjimečně se X. paralela může vyskytovat také na borce na bázích jehličnanů. Tyto ekomorfotypy byly dříve nazývané jako X. minutula. Podle molekulárních dat se ale ukázalo, že jsou totožné s klasickými exempláři ze dřeva (Spribille et al. 2014). Tento boreálně-montánní lišejník je ve střední Evropě i v ČR relativně častý v horských oblastech. Část historických dokladů z našeho území může patřit dříve obvykle nerozlišovanému taxonu X. pallens, který je rozeznatelný hvězdicovitě uspořádanými plodnicemi.

Literatura: Spribille T., Resl P., Ahti T., Pérez-Ortega S., Tønsberg T., Mayrhofer H. & Lumbsch H.T. (2014): Molecular systematics of the wood-inhabiting, lichen-forming genus Xylographa (Baeomycetales, Ostropomycetidae) with eight new species. – Symbolae Botanicae Upsalienses 37: 1−87.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Xylographaceae Xylographa

nejčastější synonyma:Xylographa abietina, Xylographa minutula

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 153, z toho ověřených 104. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024