Xylographa parallela (Ach.: Fr.) Behlen & Desberger

dřevopiska rovnoběžná

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Xylographaceae Xylographa

nejčastější synonyma:Xylographa abietina, Xylographa minutula
ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 113, z toho ověřených 67. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021