Trapeliopsis wallrothii (Flörke) Hertel & Gotth. Schneid.

změnověnka

Změnověnka tvořící areolkovitě šupinovité stélky. Je to jediný zástupce rodu produkující isidie, respektive isidiím podobné propagule, které zanechávají na stélce charakteristické jizvy. V Evropě se jedná o druh pobřežních oblastí s vzácnějším výskytem ve vnitrozemí, v místech s mírnějším klimatem. Výskyt tohoto lišejníku se subatlantským charakterem rozšíření u nás zůstává sporný. Jediné dva původní historické literární údaje, které je možné přiřadit k tomuto druhu (okolí Jeseníku, Stein 1879; vrcholová část Sněžky, Kuťák 1926) ekologicky zcela neodpovídají jeho známým středoevropským výskytům. V budoucnu bude potřeba relevantní herbářový materiál ještě revidovat. Trapeliopsis wallrothii je terikolní druh polovýslunných až otevřených, skalních a kamenitých stanovišť na minerálně bohatých silikátových podkladech. Obvykle roste na holé zemi a mechorostech ve spárách a skulinách nízkých skal a mezi kameny. Nález tohoto druhu u nás je teoreticky možný spíše v nižších polohách s doznívajícím oceánickým klimatem, např. na skalnatých reliktních stanovištích v říčních údolích v západní části republiky.

Literatura: Stein B. (1879): Flechten. – In: Cohn F. [ed.]), Kryptogamen-Flora von Schlesien, 2: 1–400, J. U. Kern’s Verlag, Breslau. Kuťák V. (1926): Příspěvek k lichenologii Krkonoš. – Preslia 4: 20–29.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Trapeliaceae TrapeliopsisČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024