Lasallia pustulata (L.) Mérat

pupkovka puchýřkatá

Prakticky nezaměnitelný lišejník, který patří k našim vůbec největším saxikolním druhům. Jeho lupenité stélky mohou dorůstat až kolem 25 cm v průměru. Typickými znaky jsou velké početné puchýřky a černé izídie. Lasallia pustulata roste na osluněných, kyselých silikátových skalách. Často se objevuje na exponovaných vertikálních plochách, kde může vytvářet i dominantní porosty. V Evropě patří k relativně hojnějším lišejníkům. U nás se vyskytuje roztroušeně v různých nadmořských výškách.

Literatura: Lisická E. (1980): Flechtenfamilie Umbilicariaceae Fée in der Tschechoslowakei. – Biologické Práce SAV 26/4: 1–152.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Umbilicariaceae LasalliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 229, z toho ověřených 163. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024