Lecania croatica (Zahlbr.) Kotlov

hůlkovka chorvatská

Převážně sterilní sorediozní lišejník bez obsahových látek, tvořící ohraničené, někdy i splývající zelené sorály na tenké šedozelené stélce. Apotecia jsou vzácná, biatorinní, okrová až hnědá, s jedno- až dvoubuněčnými sporami. Vzhledem k absenci obsahových látek a tedy i stélkových reakcí může být určování tohoto druhu obtížné. Podobnými lišejníky jsou např. sorediózní zástupci rodů Bacidina a Micarea, Mycobilimbia epixanthoides a Normandina acroglypta. Podle molekulárních dat druh nepatří do rodu Lecania s. str. ani Catillaria s. str., kam byl řazen dříve, ale spíše do rodu Bilimbia s. l. (Reese Næsborg et al. 2007).

Lecania croatica roste na různých druzích listnatých stromů v přirozených listnatých a smíšených lesích od nížin do hor. Jedná se o přehlížený lišejník, který nebyl dlouhou dobu v Evropě rozlišován, ale bude pravděpodobně hojný. Z ČR byl poprvé publikován z Žofínského pralesa v Novohradských horách (Malíček & Palice 2013) a od té doby byl nalezen na celé řadě lokalit. Zajímavá je zatím absence nálezů ze severní poloviny ČR.

Literatura: Malíček J. & Palice Z. (2013): Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. – Herzogia 26: 253–292. Reese Næsborg R., Ekman S. & Tibell L. (2007): Molecular phylogeny of the genus Lecania (Ramalinaceae, lichenized Ascomycota). – Mycological Research 111: 581–591.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Lecania


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 181, z toho ověřených 181. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024