Lecania cuprea (A. Massal.) van den Boom & Coppins

hůlkovka

Vzácný saxikolní druh s šedozelenou až světle hnědou areolovitou nebo zrnitou stélkou a malými béžovými až hnědými apotecii. Charakteristické jsou tenké bezbarvé parafýzy a většinou čtyřbuněčné spory. Roste na svislých až převislých vápencových, vzácněji bazických silikátových skalách od nížin do hor, většinou v lesích a v roklích. V Evropě se jedná převážně o temperátní druh. Z ČR pochází jediný historický údaj od Vápenného Podola v Železných horách (Kuťák 1927). Recentně byl nalezen roztroušeně ve vápencových oblastech, např. v Českém a Moravském krasu.

Literatura: Kuťák V. (1927): Třetí příspěvek ku květeně českých lišejníků. – Preslia 5: 36–51.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae LecaniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024