Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.

hůlkovka korová

Naše nejhojnější epifytická hůlkovka rodu Lecania. Je charakteristická pleťovými, červenohnědými až hnědými apotecii s převážně dvoubuněčnými sporami a vřecky s osmi sporami. Najdeme ji běžně na listnatých dřevinách s bazičtější či eutrofizovanou borkou (bez, jasan, buk, osika apod.), obzvláště na větvích, vzácněji i na dřevě. Objevuje se na lesních i nelesních stanovištích od nížin do hor. Jedná se o charakteristický druh epifytického nitrofilního společenstva s druhem Xanthoria parietina. V Evropě je široce rozšířen mimo nejchladnější oblasti.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae LecaniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 682, z toho ověřených 400. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024