Lecania cyrtellina (Nyl.) Sandst.

hůlkovka

Vzácnější epifytický lišejník velice podobný hojnému druhu Lecania cyrtella. Vyznačuje se tenkou stélkou, světle růžovo hnědými až sytě hnědými apotecii s převážně jednobuněčnými úzkými sporami a častými pyknidami. Kromě drobných morfologických rozdílů se od L. cyrtella liší také ekologií.

Vyhledává méně eutrofizovaná stanoviště ve vlhčích a zpravidla starších lesích. Roste na borce řady druhů listnatých stromů (nejčastěji buků, babyk, klenů a bezů) od nížin do hor. V Evropě je druh široce rozšířen, avšak bývá uváděn relativně zřídka a pravděpodobně je částečně přehlížen. Z našeho území byl publikován teprve poměrně nedávno ze Šumavy (van den Boom & Palice 2006), ale od té doby nálezů rapidně přibylo z různých míst ČR.

Literatura: van den Boom P.P.G. & Palice Z. (2006): Some interesting lichens and lichenicolous fungi from the Czech Republic. – Czech Mycology 58: 105–116.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae LecaniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 58, z toho ověřených 56. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024