Lecanora argentata (Ach.) Malme

misnička stříbřitá

Lišejník typický pro přirozené bukové lesy podhorských a horských oblastí, ale vyskytuje se i v nižších polohách (např. v říčních údolích). Preferuje mírně kyselou a hladkou borku dřevin. Nejvíce údajů pochází z buku, habru a javoru klenu. V Evropě poměrně hojný druh, v ČR roste roztroušeně. Častější je v západních a jižních Čechách (zvláště na Šumavě). V severní části ČR je aktuálně velmi vzácný.

Literatura: Malíček J. (2014): A revision of the epiphytic species of the Lecanora subfusca group (Lecanoraceae, Ascomycota) in the Czech Republic. – Lichenologist 46: 489–513.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora

nejčastější synonyma:Lecanora subrugosa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 706, z toho ověřených 522. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024