Lecanora argopholis (Ach.) Ach.

misnička

Saxikolní misnička, která s oblibou roste na bazických vyvřelinách, ale i žule či jiných silikátech, avšak většinou na místech alespoň mírně obohacených vápníkem. Preferuje přirozené osluněné skalní výchozy. Je to široce rozšířený druh severní polokoule, ale ve střední Evropě poměrně vzácný. V ČR je rozšířena jen v nejteplejších oblastech státu. Většina lokalit pochází z okolí Prahy, dolního Povltaví, Českého středohoří a širšího okolí Brna.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 63, z toho ověřených 54. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024