Lecanora barkmaniana Aptroot & Herk

misnička Barkmanova

Zpravidla sterilní, sorediózní a snadno přehlédnutelná misnička, která roste na listnatých stromech (typicky dubech) ve volné krajině i v lesích (zpravidla světlejších). Toleruje i poměrně eutrofizovaná stanoviště. Její výskyt je typicky subatlantský – hojně roste v západní Evropě, vzácně ve střední. Z ČR je uváděna zatím pouze z Třeboňska.

Literatura: Malíček J., Berger F., Palice Z. & Vondrák J. (2017): Corticolous sorediate Lecanora species (Lecanoraceae, Ascomycota) containing atranorin in Europe. – Lichenologist, 49: 431–455.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024