Lecanora bicincta Ramond

misnička

Vysokohorský lišejník vázaný na převislé silikátové skály nad horní hranicí lesa. Ve střední Evropě je hojnější pouze v Alpách. V ČR se jedná o velmi vzácný druh, recentně uváděný pouze z Velké kotliny a Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. Tento taxon vyžaduje ještě další studium, protože není vyloučeno, že se jedná pouze o horský morfotyp běžné misničky L. rupicola. Také je třeba ověřit, zda se v ČR nevyskytuje velmi podobný a příbuzný druh L. bicinctoidea.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024