Lecanora cadubriae (A. Massal.) Hedl.

misnička cadubriská

Boreální lišejník, v České republice hojněji zaznamenávaný pouze na Šumavě, a to zejména v prosvětlených jehličnatých (rašeliniště, podmáčené smrčiny) a smíšených pralesovitých rezervacích. Tato misnička se vyskytuje s podobnou četností na kůře i dřevu (zejména stojících souší). Naše doklady naleží ke dvěma chemotypům. Běžná je rasa s norstiktovou kyselinou, která reaguje kladně se standardními chemickými činidly. Vzácnější chemotyp s virensovou kyselinou a negativními bodovými reakcemi byl u nás zaznamenán zatím pouze v Krkonoších.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 19, z toho ověřených 19. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024