Lecanora campestris (Schaer.) Hue

misnička polní

Tato misnička se vyskytuje na přirozených i člověkem vytvořených/o­vlivněných saxikolních substrátech. Preferuje osluněné lokality typicky na vápníkem obohacených silikátových skalách nebo bazických vyvřelinách. Mimo to se vyskytuje také na zdech, náhrobcích a vzácněji i přímo na vápencích. Těžištěm jejího rozšíření je Evropa. Má širokou ekologickou amplitudu – roste v suchém teplém Mediteránu, v oceánické i severní Evropě. Preferuje nižší a střední polohy. V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně na vhodných biotopech.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 103, z toho ověřených 76. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024