Lecanora carpinea (L.) Vain.

misnička habrorvá

Pod tímto jménem byly hlavně v minulosti publikovány údaje vztahující se k velmi podobnému a příbuznému druhu L. leptyrodes. Ta se liší charakterem kůry, a tudíž není možné oba druhy v terénu odlišit. Jejich taxonomie a nomenklatura však zatím není zcela vyjasněná, proto lze využít širšího taxonomického pojetí v podobě jména L. carpinea agg. Pravá L. carpinea je v ČR zřejmě vzácným druhem a o jejím rozšíření toho zatím moc nevíme. Zřejmě preferuje přirozené listnaté porosty v horských a podhorských oblastech. Roste na různých listnatých dřevinách. Údaje o jejím výskytu pocházejí především ze Šumavy.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024