Lecanora carpinea agg.

misnička

Agregát zahrnující dva velmi podobné taxony s ojíněnými disky apotécií a C+ žlutou reakcí epihyménia – L. carpinea s. str. a L. leptyrodes.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 192, z toho ověřených 135. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024