Lecanora cenisia Ach.

misnička cenisská

Druh silikátových skal a kamenů, kde vyhledává exponované až mírně zastíněné (typicky vertikální) plochy. Vyskytuje se hojně v horských oblastech, roztroušeně i ve středních polohách. Na exponovaných lokalitách bývá často sterilní, což znesnadňuje jeho identifikaci. Centrem jeho rozšíření je Evropa a Severní Amerika. Ve střední Evropě patří k poměrně běžným lišejníkům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora

nejčastější synonyma:Lecanora tephraea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 233, z toho ověřených 90. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024