Lecanora cenisia f. soredians (Suza) Malíček

misnička cenisská

Vegetativně se množící forma druhu L. cenisia, která roste typicky na vertikálních až převislých skalách středních a vyšších poloh. Známy jsou i epifytické výskyty. Na našem území je vzácnější než pohlavně se množící forma. Tento taxon byl popsán českým lichenologem J. Suzou z Hrubého Jeseníku v roce 1929. Některými autory byla tato sorediózní forma považována za samostatný taxon a uváděna pod jménem L. caesiosora.

Literatura: Malíček J., Berger F., Palice Z. & Vondrák J. (2017): Corticolous sorediate Lecanora species (Lecanoraceae, Ascomycota) containing atranorin in Europe. – Lichenologist 49: 431–455.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora Lecanora cenisia

nejčastější synonyma:Lecanora caesiosora

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 29. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024