Lecanora chlarotera Nyl.

misnička světlejší

Misnička, která preferuje osvětlená stanoviště a borku s vyšším pH. Nejčastěji se tak vyskytuje na solitérních stromech, v alejích, parkové krajině, světlých lesích a větvích stromů. Roste od nížin do hor, vyhýbá se oblastem se silnou eutrofizací i oblastem silně postiženým kyselými dešti. Hojný druh napříč celou Evropou. V ČR v minulosti běžná, aktuálně široce rozšířená zvláště v jižní polovině státu a vzácnější v severní části.

Literatura: Malíček J. (2014): A revision of the epiphytic species of the Lecanora subfusca group (Lecanoraceae, Ascomycota) in the Czech Republic. – Lichenologist 46: 489–513.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora

nejčastější synonyma:Lecanora rugosella

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 451, z toho ověřených 364. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024