Lecanora cinereofusca H. Magn.

misnička šedohnědá

Druh charakteristický pro přirozené listnaté lesy oblastí bohatých na srážky. Nejčastěji se vyskytuje v bukových pralesích hlavně na bucích, javorech klenech a jedlích. V Evropě se jedná o vzácný lišejník známý z Alp, Karpat, Kavkazu, Skandinávie a Skotska. Z ČR existuje jediný historický údaj (1904) z pralesovitého porostu na Žákově hoře ve Žďárských vrších. Recentně zde nebyl tento druh potvrzen a je tudíž považován za vyhynulý.

Literatura: Malíček J. (2014): A revision of the epiphytic species of the Lecanora subfusca group (Lecanoraceae, Ascomycota) in the Czech Republic. – Lichenologist 46: 489–513.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024